Leesrooster of luie stoel?

Vanmorgen las ik het artikel van Job de Haan waarin hij het succes van initiatieven als Preek van de Leek probeert de duiden. Naast de punten die hij benoemt (o.a. taalgebruik) is er nog een ander punt van verschil tussen professionele voorgangers en lekepredikers: het vertrekpunt van de preek.
Bij de Preek van de Leek en andere gelijksoortige initiatieven is dat een bepaalde maatschappelijke vraag, een thema of een tekst waarmee de spreker affiniteit heeft. Daarbij wordt vervolgens een illustratieve of spiegelende bijbeltekst gezocht die, mits goed geëxegetiseerd, zelf weer een nieuw licht werpt op het betreffende thema.
Maar het gros van de voorgangers in de PKN gebruikt het leesrooster als vertrekpunt. Er staat een tamelijk willekeurige tekst centraal en dan ziet de voorganger wel waar hij/zij uiteindelijk bij uitkomt. Dat ontdoet de preek bij voorbaat al van enige ‘urgentie’.
Al ben ik me bewust van alle valkuilen die thematisch preken met zich meebrengt (krenten uit de pap, stokpaardjes, vermijding van lastige teksten enz) wegen de voordelen zwaarder: als je ‘wat in de lucht hangt’ als vertrekpunt neemt voor je preek ben je in één keer een hele stap verder. Je preek heeft bij voorbaat al relevantie voor het merendeel van je gehoor. Vervolgens is er in de preek alle ruimte om te zien hoe de bijbel een eigen, vaak verrassend kritisch licht, op deze zaken werpt.
Mijn voorstel aan professionele predikers is dan ook: leg al die leesroosters eens een jaar terzijde, ga op dinsdag of woensdag in je luie stoel zitten en bedenk of voel al mijmerend wat op dit moment van belang is. Daarbij kan alles een leidraad zijn. De actualiteit, het pastoraat, een lied, film of boek, je eigen stemming, wat dan ook. Dat wordt je startpunt. Daarna komt de rest. Geloof me: er zal niet alleen een juk van je eigen schouders vallen. 

Een lachende Jezus

“En Jezus lachte…” Welke bijbelvaste PGN’er weet waar die woorden staan in het Nieuwe Testament?

Juist. Nergens. Of zoals een vriend in het tijdperk vóór internet ooit somber zei: ‘Ik spaar plaatjes van een lachende Jezus. Ik heb er al nul…’ Inmiddels ligt dat anders: google voor de grap (!) eens op ‘laughing Jesus’ en kijk dan bij de afbeeldingen. Je wordt er vanzelf vrolijk van. En dat kunnen we wel gebruiken. Want het christendom, in ieder geval de protestantse variant, lijkt niet echt aan humor en vrolijkheid te doen.

Toen ik nog twijfelde of ik theologie zou studeren klaagde ik op een dag tegen mijn vader die predikant was: ‘Maar de bijbel is zo’n serieus boek. Nergens eens een goeie mop of een klaterende lach.’  ‘Tja…’, zei mijn vader, die altijd boordevol fijnzinnige grapjes zat en oprecht van het leven genoot, ‘misschien zijn de thema’s daar iets te groot voor.’

Ja, dat klopt. De thema’s die in de bijbel zoal de revue passeren hebben dikwijls fikse afmetingen: Geloof, Dood, Liefde, Hoop, Afgunst, Moord, Geduld, Schuld… het is allemaal niet niets. Maar dat wil niet zeggen dat er tussen de regels door geen plezier te beleven valt. Geen dijenkletsers misschien, maar wel vaak subtiele wendingen die een glimlach op je gezicht kunnen toveren. Of een naam die zo veelzeggend is, dat het grappig wordt (Jacob – hielelichter). Daarnaast wemelt het in het Oude Testament van de Hebreeuwse woordspelingen.

‘Een lach kun je niet zelf organiseren’, zegt Jean-Jacques Suurmond in het pinksternummer 2011 van oecumenisch maandblad Open Deur. ‘We kunnen niet plannen dat we dinsdagmiddag om kwart over twee gaan lachen. We hebben daar geen greep op; het is genade.’

Het is niet voor niets dat de woorden ‘genade’ en ‘gein’ dezelfde oorsprong hebben. Een lach overvalt en verrast je. Je wordt bevrijd door iets waarvoor je geen woorden hebt. Even wordt je ‘verstandige’ zelf overstegen. Het gaat niet om het denkbare, maar om het absurde, dat wat je niet al had bedacht.

Zo bezien is Pasen de grootste grap aller tijden: de volkomen onverwachte overwinning van Jezus op de dood. Wie het laatst lacht (ten derde dage…), lacht het best. Om die reden vertellen christenen in het oosten elkaar op paasmorgen een mop of grap: de zogenaamde ‘risus paschalis’, ofwel: de lach van pasen. Een oude, liturgische traditie die wij in De Regenboog overgenomen hebben. Zo eindigen we elk jaar opnieuw de paasdienst letterlijk lachend…

‘Humor’ zegt Suurmond, ‘is daarom een aspect van een levend geloof. Echte humor is nooit oppervlakkig, vlucht niet voor de pijn van het bestaan maar ziet die juist onder ogen en overstijgt die in een verrassende, creatieve wending. Dat is de humor van God in Christus, die niet als een halfgod boven alle pijn verheven blijft, maar de diepten van het lijden kent en in de opstanding een verrassende uitkomst geeft.’

“En Jezus lachte…” Dus toch. Wij kunnen dat ook. Als we onze behoefte om greep te houden op ons leven los durven te laten om God zijn werk te laten doen. Anders gezegd: Letting go, letting God… Want dat is de humor van bevrijd, christelijk leven.

Heilige Herrie

Dacht jij dat de kerstnacht in Bethlehems stal
zo heilig en stil was? Welnee, ben je mal!
Je hoort het geblaat van een stelletje schapen,
een loeiende os die niet langer kan slapen.

Drie wijzen die knielen in ritselend stro,
Maria die snottert bij ieder kado.
Een balkende ezel, een groepje kamelen
die buiten de staldeur zich stierlijk vervelen.

Een lachende Jozef, een hoestende herder,
en zo kan ik hier nog wel eventjes verder.
Het is in die stal dus, dat had je gedacht,
geen stille, maar wel een bijzondere nacht.

Want daar in het midden van al dat kabaal
ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal,
het kindeke Jezus dat kraaiend van pret
de heilige herrie in gang heeft gezet.

Tekst: Christien Crouwel
Gepubliceerd:  oecumenisch maandblad Open Deurdecember 2011

Een muzikale versie van dit gedicht door Paul Weijmans is hier te beluisteren, uitgevoerd door zijn gelegenheidskoor op kerst 2011

Wie?

Er was een man, een rijke man,
zo één die wel wat missen kan,
die op een avond, na zijn werk,
dacht: kom, ik geef iets aan de kerk.
Maar deze keer geen zak met poen,
ik kan beter iets gaan dóén.
Dus bracht hij ´s avonds op de fiets
het blaadje rond, dat kostte niets.

Er was een vrouw, een arme vrouw,
zo één de hele dag in touw,
die op een avond, na haar werk,
dacht: kom, ik doe iets voor de kerk.
Maar geen klusjes deze keer
aan centen heeft de kerk veel méér.
Dus legde ze wat geld opzij
en nam die avond lekker vrij.

Wat ík nu graag eens weten zou:
wie van beiden heeft er nou
het meest gegeven volgens jou?
Die rijke man of arme vrouw?

Bij Marcus 12: 41 – 44

Tekst: Christien Crouwel
Gepubliceerd: oecumenisch maandblad Open Deurseptember 2009